Рис. 1. Технология SmILE: предложена докторами Sekundo & Blum в 2008 г.


OAI-PMH ID: oai:eyepress.ru:image22457