Рис. 1. Прототип имплантата в форме спирали


OAI-PMH ID: oai:eyepress.ru:image3788