Таблица 1. Структура амблиопии в зависимости от степени до (I) и после (II) лечения (количество случаев)


OAI-PMH ID: oai:eyepress.ru:image69270