Рис. 1. Вид роговицы в момент проведения измерения биомеханических свойств на приборе CORVIS ST (Oculus, Германия)
Fig. 1. View of the cornea at the time of measurement of biomechanical properties on the device CORVIS ST (Oculus, Germany)


OAI-PMH ID: oai:eyepress.ru:image90964